Přesun na obsah

Dnes je 28.5.2023

Svátek má Vilém


Přehled činnosti Klubu v roce 2022

Loňský rok jsme si mohli užívat pořádání akcí bez omezení dané pandemickou situací v předchozích letech. Rozběhly se tak plně všechny pravidelné aktivity, které běžně pořádáme: náboženská výchova, hudební kroužky a setkávání matek s dětmi na mateřské.

Kromě toho jsme pořádali jednorázové aktivity během roku: 3 letní tábory, společenský večer, dětský karneval, zahradní slavnost, mikulášsko-předvánoční besídku i výráběcí odpoledne. Ve větší míře než předchozí roky probíhaly i víkendovky pro mládež a výlety pro děti. Díky tomu, že se nám loni podařilo získat o třetinu vyšší dotaci než předchozí roky, tak jsme mohli s dětmi navštívit nová (a finančně trochu náročnější) místa bez toho, aniž bychom výrazněji zvyšovali účastnické poplatky. Podívali jsme se tak do lanového centra, na lezeckou stěnu, do divadel, do kina i do muzea. 

To vše ale mohlo probíhat především díky tisícům dobrovolnických hodin. Nemáme žádné placené pomocníky. Můžete si někdy na naše dobrovolníky v modlitbě nebo jen ve vděčnosti (podle preference) vzpomenout.

Děkujeme také všem, kteří svou podporu vyjádřili svým členstvím. Kombinace počtu pořádaných akcí a počtu členů je kritériem pro výši získané dotace, ze které můžeme naše akce podporovat, aby nemusely být pro účastníky ani dobrovolníky finanční zátěží.

A jak vypadá vývoj naší činnosti v grafech?

cinnosti2022

Přehled činnosti Klubu v roce 2021

Zpočátku loňského roku jsme, jako většina lidí, seděli zavření společeným akcím. Podařilo se nám alespoň získat mimořádnou dotaci, za kterou jsme našim členům pořídili kreativní potřeby. Jaro ještě probíhalo v duchu proti-covidových opatření, která nám neumožňovala vykonávat naši činnost. Ale od června se začala situace lepšit.

V červnu jsme pořádali zahradní slavnost, následovaly tři tábory, pobyt rodin v Alpách. Dále pak několik výletů, duchovní obnova u Trapistek, víkend rodin a další. Od podzimu se začaly znovu konat pravidelné aktivity: 5 věkových skupin náboženské výchovy, 2 hudební kroužky a setkávání matek s dětmi na mateřské.

Naše aktivity stojí na tisících dobrovolnických hodinách. Nemáme žádné placené pomocníky. Můžete si někdy na naše dobrovolníky v modlitbě nebo jen ve vděčnosti (podle preference) vzpomenout.

Děkujeme také všem, kteří svou podporu vyjádřili svým členstvím. Kombinace počtu pořádaných akcí a počtu členů je kritériem pro výši získané dotace, ze které můžeme naše akce podporovat, aby nemusely být pro účastníky ani dobrovolníky finanční zátěží.

A jak vypadá vývoj naší činnosti v grafech?

cinnost2021

Přehled činnosti Klubu v roce 2020

Jak již bylo nastíněno v e-mailu, tak tento rok jsme toho asi více rušili, než uskutečnili. Podařilo se zorganizovat především dva letní tábory, jeden horský přechod Alp, dva víkendy rodiny a dva výlety pro menší děti. Dále pak zahradní slavnost a červnové slavnostní ukončení náboženské výchovy. V září pak začaly pravidelné aktivity: účastníci se na ně přihlásili (a vyplnili přihlášku, za což Vám děkujeme), ale pak už se většinou jen rušilo a rušilo. Nejvíce mohla, v souladu s vládními nařízeními, probíhat jen náboženská výchova nejmladších dětí; tedy těch, které mohly bez omezení chodi do školky a do 1. třídy.

V grafech, které posílám každý rok, tak minulý rok nevypadá úplně pesimisticky. Ale realitu nyní příliš věrně neodráží; je nám líto nekonaných akcí a těšíme se na dobu, kdy to zas doženeme.

Jedinou “akcí”, kterou jsme během karantény mohli bez omezení vykonávat, jsou pravidelná “figurková videa”, kterými se snažíme mladším dětem zprostředkovat nedělní evangelia.

cinnost2020

Přehled činnosti Klubu v roce 2019

Naše aktivity stojí na tisících dobrovolnických hodinách. Nemáme žádné placené pomocníky. Můžete si někdy na naše dobrovolníky v modlitbě nebo jen ve vděčnosti (podle preference) vzpomenout.

Děkujeme také všem, kteří svou podporu vyjádřili svým členstvím. Kombinace počtu pořádaných akcí a počtu členů je kritériem pro výši získané dotace, ze které můžeme naše akce podporovat, aby nemusely být pro účastníky ani dobrovolníky finanční zátěží.

A jaký byl rok 2019?

Pod hlavičkou SHM Klubu Neratovice je aktuálně pořádáno 9 pravidelných aktivit (5 skupin náboženská výchovy, setkávání mládeže, Modlitby matek u Studny, KOStelní sbor, DEKA - dětská kapela), celkem se 93 pravidelnými účastníky. Dále byly pořádány jednorázové akce: 6 jednodenních výletů a akcí, 4 víkendové pobyty, 2 letní tábory, horský pobyt ve Švýcarsku, 3 vyráběcí soboty, zahradní slavnost, slavnostní ukončení školního roku, Mikulášsko-předvánoční besídka, dětský karneval a společenský večer s tancem.

Pokud máte rádi grafy, tak zde jich pro Vás několik máme:

cinnost2019

Přehled činnosti Klubu v roce 2018

SHM Klub Neratovice je tu pro děti, mládež a rodiny v našem okolí již šestým rokem.

Naše aktivity stojí na tisících dobrovolnických hodinách. Nemáme žádné placené pomocníky. Můžete si někdy na naše dobrovolníky v modlitbě nebo jen ve vděčnosti (podle preference) vzpomenout.

Děkujeme také všem, kteří svou podporu vyjádřili svým členstvím. Kombinace počtu pořádaných akcí a počtu členů je kritériem pro výši získané dotace, ze které můžeme naše akce dotovat, aby nemusely být pro účastníky ani dobrovolníky finanční zátěží.

A jaký byl rok 2018?

Pod hlavičkou SHM Klubu Neratovice je aktuálně pořádáno 9 pravidelných aktivit (5 skupin náboženská výchovy, setkávání mládeže, Modlitby matek u Studny, KOStelní sbor, DEKA - dětská kapela), celkem se 102 pravidelnými účastníky. Dále byly pořádány jednorázové akce: 6 jednodenních výletů a akcí, 9 víkendových pobytů, 2 letní tábory, 3 vyráběcí soboty, otevřená zahradní slavnost, dětský karneval a společenský večer s tancem.

Pokud máte rádi grafy, tak zde jich pro Vás několik máme:

cinnost2018

Přehled o činnosti Klubu v roce 2017

Letos (v říjnu) oslavíme 5 let od založení SHM Klubu Neratovice. Naše aktivity fungují především díky tisícům hodin našich dobrovolníků, za které jsme velmi vděční. Děkujeme za podporu i všem ostatním účastníkům našich akcí: jen díky Vašemu zájmu můžeme fungovat. Zároveň děkujeme i všem, kteří svou podporu vyjádřili svým členstvím.

A jaký byl rok 2017?

Pod hlavičkou SHM Klubu Neratovice je aktuálně pořádáno 9 pravidelných aktivit (5 skupin náboženská výchovy, setkávání mládeže, Modlitby matek u Studny, KOStelní sbor, DEKA - dětská kapela), celkem se 102 pravidelnými účastníky. Dále byly pořádány jednorázové akce: 9 jednodenní výlety a akce, 7 víkendových pobytů, letní tábor, pobyt v horách pro mládež, otevřená zahradní slavnost, dětský karneval a společenský večer s tancem. V roce 2017 jsme pořádali 21 jednorázových aktivit s celkovým součtem 1237 osobodní.

Naší prioritou je kvalita nad kvantitou; a to ještě v udržitelném tempu. Proto jsme rádi z vývoje našeho spolku, i když nám mírně klesá počet členů a objem aktivit, protože vidíme, že se nám daří i když další mládežníci-organizátoři akcí odcházejí za dalšími výzvami svého života.

Pokud máte rádi grafy, tak zde jich pro Vás několik máme:

cinnost2017

*  Náš spolek byl založen 1.10.2013, údaje za rok 2013 jsou tak jen za 3 měsíce.

 

Přehled o činnosti Klubu v roce 2016

Již přes 3 roky působíme pro děti a mládež z Neratovic a okolí. Naše aktivity fungují především díky tisícům hodin našich dobrovolníků, za které jsme velmi vděční. Děkujeme za podporu i všem ostatním účastníkům našich akcí: jen díky Vašemu zájmu můžeme fungovat. Zároveň děkujeme i všem, kteří svou podporu vyjádřili svým členstvím.

A jaký byl rok 2016?

Pod hlavičkou SHM Klubu Neratovice je aktuálně pořádáno 7 pravidelných aktivit (náboženská výchova, Modlitby matek u Studny, KOStelní sbor), celkem s 84 pravidelnými účastníky. Dále byly pořádány jednorázové akce: 4 jednodenní výlety a akce, 9 víkendových pobytů, 4 letní tábory, otevřená zahradní slavnost, dětský karneval a společenský večer s tancem. V roce 2016 jsme pořádali 20 jednorázových aktivit s celkovým součtem 1548 osobodní.

Dalším významným milníkem je dále skutečnost, že od roku 2016 má náš Klub právní osobnost s možností nabývat vlastním jménem na svůj účet práva a povinnosti.

Doufáme, že rok 2017 povede ke spokojenosti našich členů i dalších účastníků akcí stejně, jako v minulých letech...

 

Přehled o činnosti Klubu v roce 2015

Klub SHM Neratovice vstoupil v roce 2015 do třetího roku své existence. A co vše se z pohledu Klubu událo?

Pod hlavičkou Klubu SHM Neratovice je pořádáno 7 pravidelných aktivit (náboženská výchova, Modlitby matek u Studny, KOStelní sbor), celkem s cca 90 pravidelnými účastníky. Dále byly pořádány jednorázové akce: 4 jednodenní výlety a akce, 11 víkendových pobytů, 3 letní tábory, 1 pobyt rodin v Alpách, otevřená zahradní slavnost, dětský karneval a společenský večer s tancem. V roce 2015 jsme pořádali 22 jednorázových aktivit s celkovým součtem 1884 osobodní.

Koncem roku 2015 jsme požádali o právní subjektivitu, která nám byla schválena: SHM Klub Neratovice je zřízen jako pobočný spolek hlavního spolku - Salesiánského hnutí mládeže, s možností nabývat vlastním jménem na svůj účet práva a povinnosti.

Děkujeme za podporu všem 107 členům Klubu. Děkujeme za podporu i všem ostatním účastníkům našich akcí. Díky Vám všem máme možnost organizovat ty úžasné akce. A třeba se o zážitky podělit s ostatními – například v únorových Listech města Neratovice.

 

Přehled o činnosti Klubu v roce 2014

Klub SHM Neratovice vstoupil v roce 2014 do prvního celého roku své existence. A co vše se z pohledu Klubu událo?

  • Stručněji: Bylo mnoho akcí, na kterých byly vidět usměvavé dětské tváře, odpovědní mládežníci a spokojené rodiny.
  • Trochu podrobněji Bylo pořádáno 5 pravidelných aktivit (především náboženská výchova) každá cca s 10 pravidelnými účastníky.
    Dále byly pořádány jednorázové akce: 7 jednodenních výletů a akcí, 7 víkendových pobytů, 3 letní tábory, 1 pobyt rodin v Alpách, otevřená zahradní slavnost, dětský karneval a společenský večer s tancem.
    V roce 2014 jsme pořádali 21 jednorázových aktivit s celkovým součtem 1996 osobodní.

Děkujeme za podporu všem 94 členům Klubu.

 

Přehled o činnosti Klubu v roce 2013

Klub SHM Neratovice byl založen 5. 10. 2013. Do konce roku 2013 se nám podařilo spustit i webové stránky Klubu. A co se ještě událo?

  • Členská základna čítá 59 osob
  • Je pořádáno 6 pravidelných aktivit (celkem 60 pravidelných účastníků)
  • Proběhly 3 jednorázové akce (celkem 209 osobodnů)

Děkujeme za všechnu Vaši podporu.