Přesun na obsah

Dnes je 5.12.2020

Svátek má Jitka


Přehled činnosti Klubu v roce 2018

SHM Klub Neratovice je tu pro děti, mládež a rodiny v našem okolí již šestým rokem.

Naše aktivity stojí na tisících dobrovolnických hodinách. Nemáme žádné placené pomocníky. Můžete si někdy na naše dobrovolníky v modlitbě nebo jen ve vděčnosti (podle preference) vzpomenout.

Děkujeme také všem, kteří svou podporu vyjádřili svým členstvím. Kombinace počtu pořádaných akcí a počtu členů je kritériem pro výši získané dotace, ze které můžeme naše akce dotovat, aby nemusely být pro účastníky ani dobrovolníky finanční zátěží.

A jaký byl rok 2018?

Pod hlavičkou SHM Klubu Neratovice je aktuálně pořádáno 9 pravidelných aktivit (5 skupin náboženská výchovy, setkávání mládeže, Modlitby matek u Studny, KOStelní sbor, DEKA - dětská kapela), celkem se 102 pravidelnými účastníky. Dále byly pořádány jednorázové akce: 6 jednodenních výletů a akcí, 9 víkendových pobytů, 2 letní tábory, 3 vyráběcí soboty, otevřená zahradní slavnost, dětský karneval a společenský večer s tancem.

Pokud máte rádi grafy, tak zde jich pro Vás několik máme:

cinnost2018

Přehled o činnosti Klubu v roce 2017

Letos (v říjnu) oslavíme 5 let od založení SHM Klubu Neratovice. Naše aktivity fungují především díky tisícům hodin našich dobrovolníků, za které jsme velmi vděční. Děkujeme za podporu i všem ostatním účastníkům našich akcí: jen díky Vašemu zájmu můžeme fungovat. Zároveň děkujeme i všem, kteří svou podporu vyjádřili svým členstvím.

A jaký byl rok 2017?

Pod hlavičkou SHM Klubu Neratovice je aktuálně pořádáno 9 pravidelných aktivit (5 skupin náboženská výchovy, setkávání mládeže, Modlitby matek u Studny, KOStelní sbor, DEKA - dětská kapela), celkem se 102 pravidelnými účastníky. Dále byly pořádány jednorázové akce: 9 jednodenní výlety a akce, 7 víkendových pobytů, letní tábor, pobyt v horách pro mládež, otevřená zahradní slavnost, dětský karneval a společenský večer s tancem. V roce 2017 jsme pořádali 21 jednorázových aktivit s celkovým součtem 1237 osobodní.

Naší prioritou je kvalita nad kvantitou; a to ještě v udržitelném tempu. Proto jsme rádi z vývoje našeho spolku, i když nám mírně klesá počet členů a objem aktivit, protože vidíme, že se nám daří i když další mládežníci-organizátoři akcí odcházejí za dalšími výzvami svého života.

Pokud máte rádi grafy, tak zde jich pro Vás několik máme:

cinnost2017

*  Náš spolek byl založen 1.10.2013, údaje za rok 2013 jsou tak jen za 3 měsíce.

 

Přehled o činnosti Klubu v roce 2016

Již přes 3 roky působíme pro děti a mládež z Neratovic a okolí. Naše aktivity fungují především díky tisícům hodin našich dobrovolníků, za které jsme velmi vděční. Děkujeme za podporu i všem ostatním účastníkům našich akcí: jen díky Vašemu zájmu můžeme fungovat. Zároveň děkujeme i všem, kteří svou podporu vyjádřili svým členstvím.

A jaký byl rok 2016?

Pod hlavičkou SHM Klubu Neratovice je aktuálně pořádáno 7 pravidelných aktivit (náboženská výchova, Modlitby matek u Studny, KOStelní sbor), celkem s 84 pravidelnými účastníky. Dále byly pořádány jednorázové akce: 4 jednodenní výlety a akce, 9 víkendových pobytů, 4 letní tábory, otevřená zahradní slavnost, dětský karneval a společenský večer s tancem. V roce 2016 jsme pořádali 20 jednorázových aktivit s celkovým součtem 1548 osobodní.

Dalším významným milníkem je dále skutečnost, že od roku 2016 má náš Klub právní osobnost s možností nabývat vlastním jménem na svůj účet práva a povinnosti.

Doufáme, že rok 2017 povede ke spokojenosti našich členů i dalších účastníků akcí stejně, jako v minulých letech...

 

Přehled o činnosti Klubu v roce 2015

Klub SHM Neratovice vstoupil v roce 2015 do třetího roku své existence. A co vše se z pohledu Klubu událo?

Pod hlavičkou Klubu SHM Neratovice je pořádáno 7 pravidelných aktivit (náboženská výchova, Modlitby matek u Studny, KOStelní sbor), celkem s cca 90 pravidelnými účastníky. Dále byly pořádány jednorázové akce: 4 jednodenní výlety a akce, 11 víkendových pobytů, 3 letní tábory, 1 pobyt rodin v Alpách, otevřená zahradní slavnost, dětský karneval a společenský večer s tancem. V roce 2015 jsme pořádali 22 jednorázových aktivit s celkovým součtem 1884 osobodní.

Koncem roku 2015 jsme požádali o právní subjektivitu, která nám byla schválena: SHM Klub Neratovice je zřízen jako pobočný spolek hlavního spolku - Salesiánského hnutí mládeže, s možností nabývat vlastním jménem na svůj účet práva a povinnosti.

Děkujeme za podporu všem 107 členům Klubu. Děkujeme za podporu i všem ostatním účastníkům našich akcí. Díky Vám všem máme možnost organizovat ty úžasné akce. A třeba se o zážitky podělit s ostatními – například v únorových Listech města Neratovice.

 

Přehled o činnosti Klubu v roce 2014

Klub SHM Neratovice vstoupil v roce 2014 do prvního celého roku své existence. A co vše se z pohledu Klubu událo?

  • Stručněji: Bylo mnoho akcí, na kterých byly vidět usměvavé dětské tváře, odpovědní mládežníci a spokojené rodiny.
  • Trochu podrobněji Bylo pořádáno 5 pravidelných aktivit (především náboženská výchova) každá cca s 10 pravidelnými účastníky.
    Dále byly pořádány jednorázové akce: 7 jednodenních výletů a akcí, 7 víkendových pobytů, 3 letní tábory, 1 pobyt rodin v Alpách, otevřená zahradní slavnost, dětský karneval a společenský večer s tancem.
    V roce 2014 jsme pořádali 21 jednorázových aktivit s celkovým součtem 1996 osobodní.

Děkujeme za podporu všem 94 členům Klubu.

 

Přehled o činnosti Klubu v roce 2013

Klub SHM Neratovice byl založen 5. 10. 2013. Do konce roku 2013 se nám podařilo spustit i webové stránky Klubu. A co se ještě událo?

  • Členská základna čítá 59 osob
  • Je pořádáno 6 pravidelných aktivit (celkem 60 pravidelných účastníků)
  • Proběhly 3 jednorázové akce (celkem 209 osobodnů)

Děkujeme za všechnu Vaši podporu.